Aleksander tehnika

Alexander technique

 

Aleksander tehnika (Alexander technique) je psiho-fizički proces re-edukacije: inhibicijom automatskih, naviknutih reakcija, omogućavamo eliminaciju starih navika i pogrešnu upotrebu tela, i kroz pouzdanije čulno razumevanje, činimo napredak u smeru odgovarajućeg, nama svrsishodnijeg, korišćenja tela. TJ. formiranje svesti, pomoću inhibicije- mogućnosti da se stane i razmisli ( STOP ), da postoji izbor između dva puta koja se nalaze ispred nas. Jedan nas vodi starom, jednostavnijomm stazom,  obično izuzetno štetnom po naše zdravlje, duboko usađenom kao navika, a drugi nam daje mogućnost da uvidimo gde pravimo greške prilikom reakcije, i da ih izbegnemo, tako da postignemo veću efektnost prilikom radnje koju obavljamo.

Aleksander tehnika nam pomaže da razumemo kako je priroda predvidela funkcionisanje našeg tela, to je metod povećanja svesti o nama, i svetu oko nas, koji nas uči da izbegnemo nepotrebnu tenziju u obavljanju svakodnevnih obaveza i kako se na odgovarajući način odmorimo... Sa druge strane, to nije vid joge ( i ako se jedan deo odnosi na poboljsanje procesa disanja), ni masaže ( ali se oslanja na dodir, kao način komunikacije tokom  učenja), nije ni isceliteljska praksa (mada umnogome doprinosi da se aktiviraju prirodni procesi isceljivanja)...Rezultat Aleksandrovog posmatranja sebe i drugih bio je zaključak da su telo, um i emocije  nerazdvojivi i da zloupotreba samo jednog od njih neizbežno utiče na preostala dva aspekta čoveka. Rad i unpređenje jednog, u slučaju Aleksanderove tehnike upotrebe tela, uzročno-poslednično  izvrši će uticaj na druga dva i dovesti nas u harmoniju sa sobom samima.

OSNOVNI PRINCIPI ALEKSANDER TEHNIKE SU: